Heemkunde

Heemkundevereniging Roggel


Heemkundevereniging Roggel
Deze foto is genomen in 1979 bij gelegenheid van het 60 jarig jubileum van de Roggelse afdeling van het NKV. Niet zo’n heel oude foto, maar wel met een interessant verhaal erachter.
Personen v.l.n.r.:
1e rij: Sjra Vullers, Frits Geuijen, Toon Salimans.
2e rij: Jo Geuijen, Piet Vullers, Sjra Korsten, onbekend en Antoon van Dijk.
De start was in 1919 de oprichting van de plaatselijke R.K. werkliedenvereniging St. Jozef die onderdeel was van de Limburgse werkliedenbond.
De plaatselijke afd. van de Land en Tuinbouwbond en die R.K Werkliedenvereniging wilden hun ledenbestand wel graag van elkaar gescheiden houden. Daartoe stelden ze in 1921 een gezamenlijke" Samenwerkingsovereenkomst" op, waarin ze afspraken dat landbouwers en werklieden alleen lid konden zijn van hun respectievelijke organisaties. Wel konden ze van elkaars coöperaties gebruik maken. Bij de landbouworganisatie kon men zo terecht voor inkoop van meststoffen, zaden e.d. bij de werkliedenvereniging voor de inkoop van turf en steenkool en verzekeringen voor kleinvee De originele overeenkomst (en de vlag van de latere KAB afd.) kunt u lezen en bekijken op www.heemkunderoggel.nl bij de kalenderfoto van december 2018.
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Aanbiedingen!

Vacatures

Sjnabbeltjes


Ingezonden Jouw nieuws

Laatste reacties