Parochie

Kerkdiensten ROGGEL


Kerkdiensten Roggel
Zaterdag 17 maart 19:00 uur
5e zondag van veertigdagentijd
Jaardienst voor:
– Overleden ouders Jan van Bogget en Drien van Bogget-Geenen
– Jan Peeters en Hendricus Lemmen
– Petrus Sijben en Maria Peeters
– Overleden ouders Ben van Ratingen en Maria van Ratingen – Hendriks
H.Mis voor:
-Leny Schreurs-Gielen namens buurtgenoten
-Door van Lier-Neessen namens buurtgenoten

----------------------------------
PAROCHIENIEUWS – 1
Daags vóór Witte Donderdag – dus op woensdag 28 maart – zal de Ziekencommunie thuis gebracht worden bij zieken en bejaarden, die dat op prijs stellen.
Als u de Paascommunie thuis wilt ontvangen, dan kunt u dat telefonisch doorgeven aan het parochiekantoor op donderdagmorgen van 9.00 – 11.30 uur (tel. 491393) of via een mailtje naar parochiesecretariaat@kpnmail.nl Aanmelden vóór 25 maart.

PAROCHIENIEUWS – 2
Woensdag vóór Pasen – dus ook op 28 maart – zal 's avonds om 19.00 uur in de kathedraal in Roermond de Chrisma-mis opgedragen worden. Tijdens deze viering worden de Oliën gezegend, die gebruikt worden bij het Doopsel, het Vormsel en de Ziekenzalving. Iedereen kan deze H. Mis bijwonen. Aanmelden – vóór 15 maart – is wel gewenst (via parochiekantoor).

PAROCHIENIEUWS – 3
De Dekenale bedevaart gaat dit jaar naar Tongeren o.a. naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek (Maria Oorzaak Onzer Blijdschap) en wel op dinsdag 15 mei. Kosten: € 20,-. Aanmelden vóór 15 april. Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk en in het parochiekantoor.
|Doorsturen