Parochie

misintenties


Zondag 5 oktober 9.30 uur
27e zondag door het jaar
Misintentie voor:
- alle mensen in verpleeg- en ziekenhuizen
|Doorsturen