Algemeen

Vastenactie 2018


Thema van de vasten actie 2018 is “Gaan waar niemand gaat” in Zambia”.
Voor het campagneproject 2018 gaan we naar Mbala, een district in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens van Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld inkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die 30 jaar geleden uitbrak, heeft armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter en belanden bij hun grootouders. Het vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. zij gaan de sloppenwijken in en dragen zorg voor de kinderen. Ruim de helft van de kinderen zijn ondervoed. De meeste kinderen krijgen maar een maaltijd per dag en sommige kinderen moeten het doen met 2 goede maaltijden per week. Bij de zusters krijgen ze ontbijt en lunch en de zusters betalen hun schoolgeld. Volwassenen kunnen workshops volgen en een ambacht leren. Ze worden geholpen met een handeltje opzetten zodat hun levensstandaard omhoog gaat. Mensen die met hiv zijn geïnfecteerd worden door vrijwilligers verzorgd. Als ze zijn opgeknapt worden ze geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Wij bevelen u dit project van harte aan. In de kerk staan bussen waarin u uw bijdrage voor dit project doen. U kunt ook een bedrag overmaken op banrekening NL21INGB 0003000046 t.n.v. Missiesecretariaat Roermond onder vermelding Vastenactie 2018.
|Doorsturen

Agenda



>>> Klik hier voor de complete Agenda.



Aanbiedingen!

Vacatures

Sjnabbeltjes


Ingezonden Jouw nieuws

Laatste reacties